سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > آرشيو اخبار 
 
 


روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان
سفير سلامت
اگر حداقل 8 کلاس سواد دارید و مایلید در مراقبت از سلامت خود و اعضای خانواده تان نقشی داشته باشید، به پایگاه سلامت محله خود مراجعه کرده و به عنوان «سفیر سلامت» ثبت نام کنید
 ١٣٩٥/٠٥/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان
برگزاری کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با قوانین و نحوه صدور گواهی فوت
برگزاری کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با قوانین و نحوه صدور گواهی فوت در شهرستان پیشوا در این کنفرانس که با همت کارشناس برنامه مرگ شبکه بهداشت و درمان پیشوا در مرکز سلامت جامعه مهاجری در تاریخ 31 تیرماه روز پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 ، با حضور پزشکان و کارشناسان مامای منطقه و نیز پزشکان شهرستان های هم جوار اعم از ورامین و قرچک، برگزار شد، درخصوص نحوه صدور گواهی فوت و قوانین ان اموزش های لازم توسط اساتید محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهدشتی ارائه شد.
 ١٣٩٥/٠٥/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان
گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا
گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا از تاریخ 95/4/19 الی 95/4/26 بازدید از کارگاههای کشاورزی شهرستان پیشوا با توجه به اینکه شهرستان پیشوا از کانون های کشاورزی و دامپروری مهم در اطراف پایتخت می باشد تعداد کارگاههای کشاورزی فعال در این منطقه نیز قابل ملاحظه می باشد، ازجمله گلخانه ها، پرورش دام و طیور و زمین های زراعی. پیگیری ارائه ی خدمات بهداشت حرفه ای به شاغلین زحمتکش این قشر از جامعه از جمله فعالیت هایی است که توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان طی بازدید هایی که در تاریخ 20/4/95 به انجام رسیده اند ارائه شده است. در این بازدید ها آموزش هایی با موضوعات اهمیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، عوامل زیان آور موجود در محل کار و آشنایی با بیماریهای زئونوز به کشاورزان و خانواده های آنان داده شده است.
 ١٣٩٥/٠٥/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی
گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا
گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا از تاریخ 95/4/19 الی 95/4/26 بازدید از کارگاههای کشاورزی شهرستان پیشوا با توجه به اینکه شهرستان پیشوا از کانون های کشاورزی و دامپروری مهم در اطراف پایتخت می باشد تعداد کارگاههای کشاورزی فعال در این منطقه نیز قابل ملاحظه می باشد، ازجمله گلخانه ها، پرورش دام و طیور و زمین های زراعی. پیگیری ارائه ی خدمات بهداشت حرفه ای به شاغلین زحمتکش این قشر از جامعه از جمله فعالیت هایی است که توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان طی بازدید هایی که در تاریخ 20/4/95 به انجام رسیده اند ارائه شده است. در این بازدید ها آموزش هایی با موضوعات اهمیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، عوامل زیان آور موجود در محل کار و آشنایی با بیماریهای زئونوز به کشاورزان و خانواده های آنان داده شده است. آموزش بهداشت حرفه ای در کارخانه رنگین سفره در تاریخ 22/4/95 جلسه آموزشی جهت 30 نفر از شاغلین کارخانه رنگین سفره برگزار شد. آموزش های ارائه شده در این جلسه با موضوعاتی ازجمله عوامل زیان آور، خطرات شغلی و ایمنی بوده است و آموزش توسط کارشناس بهداشت حرفه ای برگزار گردید. آموزش بهداشت حرفه ای در هسته بهورزی مرکز مهاجری در هسته بهورزی برگزار شده در تاریخ 19/4/95 در مرکز مهاجری فرم های معاینات کشاورزی و پمفلت های آموزشی که در زمان آموزش شاغلین بخش کشاورزی در روستاها توسط بهورزان از آن ها استفاده می شود توزیع گردیده و موضوعات ذیل توسط کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز به بهورزان آموزش داده شده است: • آموزش در خصوص نحوه ی صحیح ارسال آمار ماهیانه • آموزش متن پمفلت های ارائه شده در زمینه ارگونومی کشاورزان و پرتو های مضر خورشیدی • آموزش در خصوص بیماریهای مشترک انسان و دام(تب مالت، تب کریمه_ کنگو) حضور کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز جلیل آباد در کمیته حفاظت فنی مجتمع کشاورزی اتکا مجتمع کشاورزی اتکا از جمله مجتمع های کشاورزی بزرگی می باشد که دارای کمیته حفاظت فنی می باشد . در تاریخ 22/4/95 کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز جلیل اباد بعنوان نماینه ای از شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت نظارت بر کیفیت جلسه و ارتقاء خدمات بهداشتی ارائه شده به شاغلین در این جلسه حضور یافت. موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارت بودند از معاینات دوره ای شاغلین، ارزیابی عوامل زیان اور ، فعالسازی خانه بهداشت کارگری، تهیه ی دستورالعمل های داخلی و برگزاری جلسات اموزشی تخصصی و عمومی جهت شاغلین . سایر فعالیت ها شرکت در جلسات داخلی ستادی جهت افزایش هماهنگی های بین واحد ها و بررسی مشکلات موجوداز جمله: • جلسه کارشناسان مسئول که در تاریخ 23/4/95 برگزار گردید. • جلسه ی کمیته استراتژیک که در تاریخ 24/4/95 برگزار شد. مکاتبه با ادارات شهرستان در خصوص برنامه سلامت شاغلین پسماند و تدارک و برنامه ریزی جهت جلسه ی آموزشی برای نیروهای خدماتی ادارات که درگیر جمع آوری پسماند می باشند. پایش خانه بهداشت معین آباد و قشلاق معین ابادتوسط کارشناس ستادی انجام بازدید از کارگاههای زیر5 نفر در خ قیام و آهنگران توسط کارشناس بهداشت حرفه ای آموزش بیماریهای مشترک بین دام و انسان در خانه های بهداشت و توسط بهورزان در زمان بازدید از کارگاههای کشاورزی پیگیری انجام 20 مورد معاینات کشاورزی در خانه بهداشت یوسف رضا پیگیری جذب سفیر سلامت از بین کارفرمایان مشتاق و علاقه مند به برنامه های مشارکتی در مرکز صدوقی گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا از تاریخ 95/4/19 الی 95/4/26 بازدید از کارگاههای کشاورزی شهرستان پیشوا با توجه به اینکه شهرستان پیشوا از کانون های کشاورزی و دامپروری مهم در اطراف پایتخت می باشد تعداد کارگاههای کشاورزی فعال در این منطقه نیز قابل ملاحظه می باشد، ازجمله گلخانه ها، پرورش دام و طیور و زمین های زراعی. پیگیری ارائه ی خدمات بهداشت حرفه ای به شاغلین زحمتکش این قشر از جامعه از جمله فعالیت هایی است که توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان طی بازدید هایی که در تاریخ 20/4/95 به انجام رسیده اند ارائه شده است. در این بازدید ها آموزش هایی با موضوعات اهمیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، عوامل زیان آور موجود در محل کار و آشنایی با بیماریهای زئونوز به کشاورزان و خانواده های آنان داده شده است. آموزش بهداشت حرفه ای در کارخانه رنگین سفره در تاریخ 22/4/95 جلسه آموزشی جهت 30 نفر از شاغلین کارخانه رنگین سفره برگزار شد. آموزش های ارائه شده در این جلسه با موضوعاتی ازجمله عوامل زیان آور، خطرات شغلی و ایمنی بوده است و آموزش توسط کارشناس بهداشت حرفه ای برگزار گردید. آموزش بهداشت حرفه ای در هسته بهورزی مرکز مهاجری در هسته بهورزی برگزار شده در تاریخ 19/4/95 در مرکز مهاجری فرم های معاینات کشاورزی و پمفلت های آموزشی که در زمان آموزش شاغلین بخش کشاورزی در روستاها توسط بهورزان از آن ها استفاده می شود توزیع گردیده و موضوعات ذیل توسط کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز به بهورزان آموزش داده شده است: • آموزش در خصوص نحوه ی صحیح ارسال آمار ماهیانه • آموزش متن پمفلت های ارائه شده در زمینه ارگونومی کشاورزان و پرتو های مضر خورشیدی • آموزش در خصوص بیماریهای مشترک انسان و دام(تب مالت، تب کریمه_ کنگو) حضور کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز جلیل آباد در کمیته حفاظت فنی مجتمع کشاورزی اتکا مجتمع کشاورزی اتکا از جمله مجتمع های کشاورزی بزرگی می باشد که دارای کمیته حفاظت فنی می باشد . در تاریخ 22/4/95 کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز جلیل اباد بعنوان نماینه ای از شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت نظارت بر کیفیت جلسه و ارتقاء خدمات بهداشتی ارائه شده به شاغلین در این جلسه حضور یافت. موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارت بودند از معاینات دوره ای شاغلین، ارزیابی عوامل زیان اور ، فعالسازی خانه بهداشت کارگری، تهیه ی دستورالعمل های داخلی و برگزاری جلسات اموزشی تخصصی و عمومی جهت شاغلین . سایر فعالیت ها شرکت در جلسات داخلی ستادی جهت افزایش هماهنگی های بین واحد ها و بررسی مشکلات موجوداز جمله: • جلسه کارشناسان مسئول که در تاریخ 23/4/95 برگزار گردید. • جلسه ی کمیته استراتژیک که در تاریخ 24/4/95 برگزار شد. مکاتبه با ادارات شهرستان در خصوص برنامه سلامت شاغلین پسماند و تدارک و برنامه ریزی جهت جلسه ی آموزشی برای نیروهای خدماتی ادارات که درگیر جمع آوری پسماند می باشند. پایش خانه بهداشت معین آباد و قشلاق معین ابادتوسط کارشناس ستادی انجام بازدید از کارگاههای زیر5 نفر در خ قیام و آهنگران توسط کارشناس بهداشت حرفه ای آموزش بیماریهای مشترک بین دام و انسان در خانه های بهداشت و توسط بهورزان در زمان بازدید از کارگاههای کشاورزی پیگیری انجام 20 مورد معاینات کشاورزی در خانه بهداشت یوسف رضا پیگیری جذب سفیر سلامت از بین کارفرمایان مشتاق و علاقه مند به برنامه های مشارکتی در مرکز صدوقی گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا از تاریخ 95/4/19 الی 95/4/26 بازدید از کارگاههای کشاورزی شهرستان پیشوا با توجه به اینکه شهرستان پیشوا از کانون های کشاورزی و دامپروری مهم در اطراف پایتخت می باشد تعداد کارگاههای کشاورزی فعال در این منطقه نیز قابل ملاحظه می باشد، ازجمله گلخانه ها، پرورش دام و طیور و زمین های زراعی. پیگیری ارائه ی خدمات بهداشت حرفه ای به شاغلین زحمتکش این قشر از جامعه از جمله فعالیت هایی است که توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان طی بازدید هایی که در تاریخ 20/4/95 به انجام رسیده اند ارائه شده است. در این بازدید ها آموزش هایی با موضوعات اهمیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، عوامل زیان آور موجود در محل کار و آشنایی با بیماریهای زئونوز به کشاورزان و خانواده های آنان داده شده است. آموزش بهداشت حرفه ای در کارخانه رنگین سفره در تاریخ 22/4/95 جلسه آموزشی جهت 30 نفر از شاغلین کارخانه رنگین سفره برگزار شد. آموزش های ارائه شده در این جلسه با موضوعاتی ازجمله عوامل زیان آور، خطرات شغلی و ایمنی بوده است و آموزش توسط کارشناس بهداشت حرفه ای برگزار گردید. آموزش بهداشت حرفه ای در هسته بهورزی مرکز مهاجری در هسته بهورزی برگزار شده در تاریخ 19/4/95 در مرکز مهاجری فرم های معاینات کشاورزی و پمفلت های آموزشی که در زمان آموزش شاغلین بخش کشاورزی در روستاها توسط بهورزان از آن ها استفاده می شود توزیع گردیده و موضوعات ذیل توسط کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز به بهورزان آموزش داده شده است: • آموزش در خصوص نحوه ی صحیح ارسال آمار ماهیانه • آموزش متن پمفلت های ارائه شده در زمینه ارگونومی کشاورزان و پرتو های مضر خورشیدی • آموزش در خصوص بیماریهای مشترک انسان و دام(تب مالت، تب کریمه_ کنگو) حضور کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز جلیل آباد در کمیته حفاظت فنی مجتمع کشاورزی اتکا مجتمع کشاورزی اتکا از جمله مجتمع های کشاورزی بزرگی می باشد که دارای کمیته حفاظت فنی می باشد . در تاریخ 22/4/95 کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز جلیل اباد بعنوان نماینه ای از شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت نظارت بر کیفیت جلسه و ارتقاء خدمات بهداشتی ارائه شده به شاغلین در این جلسه حضور یافت. موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارت بودند از معاینات دوره ای شاغلین، ارزیابی عوامل زیان اور ، فعالسازی خانه بهداشت کارگری، تهیه ی دستورالعمل های داخلی و برگزاری جلسات اموزشی تخصصی و عمومی جهت شاغلین . سایر فعالیت ها شرکت در جلسات داخلی ستادی جهت افزایش هماهنگی های بین واحد ها و بررسی مشکلات موجوداز جمله: • جلسه کارشناسان مسئول که در تاریخ 23/4/95 برگزار گردید. • جلسه ی کمیته استراتژیک که در تاریخ 24/4/95 برگزار شد. مکاتبه با ادارات شهرستان در خصوص برنامه سلامت شاغلین پسماند و تدارک و برنامه ریزی جهت جلسه ی آموزشی برای نیروهای خدماتی ادارات که درگیر جمع آوری پسماند می باشند. پایش خانه بهداشت معین آباد و قشلاق معین ابادتوسط کارشناس ستادی انجام بازدید از کارگاههای زیر5 نفر در خ قیام و آهنگران توسط کارشناس بهداشت حرفه ای آموزش بیماریهای مشترک بین دام و انسان در خانه های بهداشت و توسط بهورزان در زمان بازدید از کارگاههای کشاورزی پیگیری انجام 20 مورد معاینات کشاورزی در خانه بهداشت یوسف رضا پیگیری جذب سفیر سلامت از بین کارفرمایان مشتاق و علاقه مند به برنامه های مشارکتی در مرکز صدوقی گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا از تاریخ 95/4/19 الی 95/4/26 بازدید از کارگاههای کشاورزی شهرستان پیشوا با توجه به اینکه شهرستان پیشوا از کانون های کشاورزی و دامپروری مهم در اطراف پایتخت می باشد تعداد کارگاههای کشاورزی فعال در این منطقه نیز قابل ملاحظه می باشد، ازجمله گلخانه ها، پرورش دام و طیور و زمین های زراعی. پیگیری ارائه ی خدمات بهداشت حرفه ای به شاغلین زحمتکش این قشر از جامعه از جمله فعالیت هایی است که توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان طی بازدید هایی که در تاریخ 20/4/95 به انجام رسیده اند ارائه شده است. در این بازدید ها آموزش هایی با موضوعات اهمیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، عوامل زیان آور موجود در محل کار و آشنایی با بیماریهای زئونوز به کشاورزان و خانواده های آنان داده شده است. آموزش بهداشت حرفه ای در کارخانه رنگین سفره در تاریخ 22/4/95 جلسه آموزشی جهت 30 نفر از شاغلین کارخانه رنگین سفره برگزار شد. آموزش های ارائه شده در این جلسه با موضوعاتی ازجمله عوامل زیان آور، خطرات شغلی و ایمنی بوده است و آموزش توسط کارشناس بهداشت حرفه ای برگزار گردید. آموزش بهداشت حرفه ای در هسته بهورزی مرکز مهاجری در هسته بهورزی برگزار شده در تاریخ 19/4/95 در مرکز مهاجری فرم های معاینات کشاورزی و پمفلت های آموزشی که در زمان آموزش شاغلین بخش کشاورزی در روستاها توسط بهورزان از آن ها استفاده می شود توزیع گردیده و موضوعات ذیل توسط کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز به بهورزان آموزش داده شده است: • آموزش در خصوص نحوه ی صحیح ارسال آمار ماهیانه • آموزش متن پمفلت های ارائه شده در زمینه ارگونومی کشاورزان و پرتو های مضر خورشیدی • آموزش در خصوص بیماریهای مشترک انسان و دام(تب مالت، تب کریمه_ کنگو) حضور کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز جلیل آباد در کمیته حفاظت فنی مجتمع کشاورزی اتکا مجتمع کشاورزی اتکا از جمله مجتمع های کشاورزی بزرگی می باشد که دارای کمیته حفاظت فنی می باشد . در تاریخ 22/4/95 کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز جلیل اباد بعنوان نماینه ای از شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت نظارت بر کیفیت جلسه و ارتقاء خدمات بهداشتی ارائه شده به شاغلین در این جلسه حضور یافت. موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارت بودند از معاینات دوره ای شاغلین، ارزیابی عوامل زیان اور ، فعالسازی خانه بهداشت کارگری، تهیه ی دستورالعمل های داخلی و برگزاری جلسات اموزشی تخصصی و عمومی جهت شاغلین . سایر فعالیت ها شرکت در جلسات داخلی ستادی جهت افزایش هماهنگی های بین واحد ها و بررسی مشکلات موجوداز جمله: • جلسه کارشناسان مسئول که در تاریخ 23/4/95 برگزار گردید. • جلسه ی کمیته استراتژیک که در تاریخ 24/4/95 برگزار شد. مکاتبه با ادارات شهرستان در خصوص برنامه سلامت شاغلین پسماند و تدارک و برنامه ریزی جهت جلسه ی آموزشی برای نیروهای خدماتی ادارات که درگیر جمع آوری پسماند می باشند. پایش خانه بهداشت معین آباد و قشلاق معین ابادتوسط کارشناس ستادی انجام بازدید از کارگاههای زیر5 نفر در خ قیام و آهنگران توسط کارشناس بهداشت حرفه ای آموزش بیماریهای مشترک بین دام و انسان در خانه های بهداشت و توسط بهورزان در زمان بازدید از کارگاههای کشاورزی پیگیری انجام 20 مورد معاینات کشاورزی در خانه بهداشت یوسف رضا پیگیری جذب سفیر سلامت از بین کارفرمایان مشتاق و علاقه مند به برنامه های مشارکتی در مرکز صدوقی گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا از تاریخ 95/4/19 الی 95/4/26 بازدید از کارگاههای کشاورزی شهرستان پیشوا با توجه به اینکه شهرستان پیشوا از کانون های کشاورزی و دامپروری مهم در اطراف پایتخت می باشد تعداد کارگاههای کشاورزی فعال در این منطقه نیز قابل ملاحظه می باشد، ازجمله گلخانه ها، پرورش دام و طیور و زمین های زراعی. پیگیری ارائه ی خدمات بهداشت حرفه ای به شاغلین زحمتکش این قشر از جامعه از جمله فعالیت هایی است که توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان طی بازدید هایی که در تاریخ 20/4/95 به انجام رسیده اند ارائه شده است. در این بازدید ها آموزش هایی با موضوعات اهمیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، عوامل زیان آور موجود در محل کار و آشنایی با بیماریهای زئونوز به کشاورزان و خانواده های آنان داده شده است.
 ١٣٩٥/٠٥/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان
در خواست پزشک جهت تکمیل کادر پزشکی برنامه بیمه روستائی
در خواست پزشک جهت تکمیل کادر پزشکی برنامه بیمه روستائی جهت تکمیل کادر پزشکی مراکز طارند - مهاجری -جلیل آباد
 ١٣٩٥/٠٤/٣١ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 صفحه بعدی >>

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
شبکه بهداشت و درمان

آدرس : پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب اداره فنی و حرفه ای

تلفن : 36720700- 021                                 سامانه پیام کوتاه    10002136720700
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.