شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
 
 

واحد آمار این شبکه در راستای رسالت خود با هدف گرد آوری اطلاعات دقیق آماری و اطلاع رسانی به موقع و منسجم به مسئولين شبکه و ديگر سازمانها از جمله معاونت بهداشت ، اقدام به انجام پایش از واحدهای تابعه اعم از مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت بصورت شش ماهه و سالانه می نماید.

 

شرح وظابف واحد آمار، برنامه ریزی و تحلیل عملکرد

1.       بازدید و نظارت بر مراکز و خانه های بهداشت تابعه

2.       همراهی همکاران معاونتدر پایش از مراکز بهداشتی و درمانی

3.       شرکت در جلسات وقایع حیاتی برون بخش

4.       شرکت در جلسات ستاد شبکه(کارشناس مسئولین-مسئولین مراکز-شورای کارشناسی-پایش و نظارت)

5.       شرکت در جلسات معاونت( گروه آمار ،برنامه ریزی و تحلیل عملکرد)

6.       دبیر جلسه پایش و نظارت

7.       تعامل با ادارات برون بخش جهت رفع نیاز های آماری ایشان

8.       تعامل و همکاری با واحد های ستادی جهت رفع نیاز های آماری ایشان

9.       تدوین برنامه عملیاتی

10.   استخراج داده های جمعیتی از سامانه سیب

11.   آموزش و باز آموزی مراقبین سلامت و بهورزان

12.   آموزش چهره به چهره پرسنل جدید الورود

13.   جمع آوری اطلاعات مرگ و میر شهرستان و ثبت در سامانه وزارتخانه

14.   هماهنگي هاي برنامه ثبت  مرگ شهرستان با اداره ثبت احوال شهرستان و اداره اوقاف شهرستان

15.   آموزش و باز آموزی برنامه ثبت علل مرگ و قوانین آن در منطقه

16.   نظارت بر پنل مسئولین مراکز

17.   برنامه ریزی جهت پایش های مدیریتی

18.   همراهی مدیر در برخی پاتیش های مدیریتی

19.   ثبت اطلاعات جمعیت شهرستان در سایت پورتال و به روز رسانی هر 6 ماه

20.   جمع آوري وتجزيه وتحليل آماري بازديدهاي انجام گرفته از مراكز،پايگاهها وخانه هاي بهداشت

21.    تحلیل چک لیست پایش واحد و ارسال به مراکز تابعه

22.   ارسال گزارش بازدید و پسخوراند لازم به مراکز تابعه

23.   تعامل با واح های ستادی درخصوص برنامه ثبت مرگ

24.   همکاری و تعامل با گسترش جهت اجرای برخی طرح ها نظیر سرشماری

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
شبکه بهداشت و درمان

آدرس : پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب اداره فنی و حرفه ای

تلفن : 36720700- 021                                 سامانه پیام کوتاه    10002136720700
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.