يکشنبه ٣٠ تير ١٣٩٨ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > مدیریت > اداری پشتیبانی > سرپرست اداری و پشتیبانی 
 
 

سرپرست اداری و پشتیبانی:

 

 

شرح وظایف سرپرست اداری و پشتیبانی:

 
 
1. پيش بيني كادر نيروي انساني مورد نياز و اجراي امور استخدامي كاركنان دانشگاه با رعايت قوانين و مقررات استخدامي مربوط؛
2. تنظيم و نگهداري پرونده استخدامي و صدور احكام مربوط، اعم از انتصاب، انتقال، ماموريت، تعليق، بازنشستگي، ترفيع، مرخصي، اضافه كار و غيره، حفظ و حراست از پرونده هاي استخدامي و تهيه و جمع آوري آمار اطلاعات پرسنلي مورد نياز؛
3. اجراي قوانين و مقررات، آئين­نامه ها و دستورالعمل هاي استخدامي، رفاه، تعاون و بيمه كاركنان؛
4. پيش بيني و برآورد احتياجات سالانه دانشگاه از نظر مكان، وسايل و ملزومات و ارائه پيشنهاد براي تامين آنها؛
5. انبارداري و تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد انبار، خريد كالا و توزيع و تحويل كالاهاي مورد درخواست به واحدها و دانشكده هاي متقاضي؛
6. نگهداري و تعمير و حفظ و حراست ساختمان، وسايل و ساير لوازم غيرمصرفي و انجام دادن اقدامات احتياطي اوليه در موقع بروز حوادث؛
7. همكاري با مسئول حراست، تنظيم برنامه كار نگهبانان و تعيين ساعات كشيك آنها؛
8. همكاري در انجام امور مربوط به مناقصه­ها و مزايده­ها مطابق مقررات جاري؛
9. همكاري در انجام امور خدماتي مربوط به جشن­ها، كنفرانس­ها و سمينارها؛
10. نظارت بر انجام امور مربوط به دبيرخانه، بايگاني دريافت و توزيع نامه­ها؛
11. تايپ و تكثير نامه­ها، جزوات، جداول، فرم ها و موارد مشابه؛
12. مشاركت در فرآيند ارزشيابي كاركنان و ارائه پاسخ هاي لازم در اين زمينه؛
13. انجام امور مربوط به دريافت تنخواه از مديريت مالي و تنظيم اسناد مربوط، جهت ارائه به واحد مذكور به منظور دريافت وجوه هزينه شده؛
14. ارائه خدمات مربوط به استفاده از وسايل نقليه، كوشش در جهت حفظ و نگهداري و تهيه وسايل و ادوات مورد نياز آنها؛
15. اداره امور بوفه، آبدارخانه و انجام امور مربوط به خدمتگزاران و تعيين محل خدمت آنان؛
16. كنترل كارت­هاي حضور و غياب كاركنان دانشگاه و تشخيص و تعيين تأخير و غيبت آنان، جهت ارائه به واحدهاي ذيربط.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
شبکه بهداشت و درمان

آدرس : پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب اداره فنی و حرفه ای

تلفن : 36720700- 021                                 سامانه پیام کوتاه    10002136720700
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.