يکشنبه ٣٠ تير ١٣٩٨ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحد های ستادی > واحد سلامت کار 
 
 

کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای:

زینب ابراهیم زاد

 

 

 

 شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 الف )‌‌برنامه ريزي

·         تهیه و تدوين برنامه عملياتي در سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی  

·         برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي شغلی

·         تهیه و تدوین برنامه ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

·         و .....

ب ) نظارت و پايش

·         پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني شهری روستایی شهرستان  

·         نظارت بر عملكرد موسسات سلامت کار در سطح شهرستان

·         نظارت بروضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها وکارخانجات سطح شهرستان  

·         نظارت بر عملكرد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع

·         نظارت برعملکرد خانه های بهداشت کارگری

·         نظارت برکنترل عوامل زیان آور درصنایع

·         نظارت بر عملكرد بهسازی کاراههای مشمول مشاغل سخت وزیان آور

·         نظارت بر کنترل مواد شیمیایی در بخش های مختلف

ج ) هماهنگي

هماهنگي درون بخش

·         هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي

·         هماهنگي با گروه تخصصي گسترش شبکه ها در زمینه ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

·         هماهنگي با واحد بهداشت محیط در زمینه نمونه برداری آب وفاضلاب واحدهای تولیدی

·         هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص استقرار سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت در مدارس

هماهنگي برون بخش

·         هماهنگي با مراجع قضائي و شوراهای حل اختلاف درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي

·         هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص همکاری در لاک و مهر واحدهاي متخلف وجلب متهمين

·         هماهنگي با سازمان دامپزشکی شهرستان

·         هماهنگي با شهرداريها و سازمانهاي مرتبط

·         هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

·         هماهنگي با معاونت بهداستی استان

·         هماهنگي با استانداري، فرمانداريها وبخشداريها

·         هماهنگی با سازمان آموزش وپرورش شهرستان

·         هماهنگی با سازمان کار وامور اجتماعی شهرستان

·         هماهنگی با مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی شهرستان

·         هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی شهرستان  

·         هماهنگی با سازمان محیط زیست شهرستان  

·         هماهنگی با اداره کمیته امداد امام

ه‍ ) اقدامات اجرائي

·         اجراي ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

·         اجراي برنامه بهداشت کشاورزی

·         اجراي برنامه طب کار(معاینات دوره ای شاغلین )

·         اجراي برنامه ساماندهی روشنایی در محیط کار

·         اجراي برنامه مقابله با صدا

·         اجراي برنامه رگونومی

·         اجراي برنامه مشاغل سخت وزیان آور

اندازه گیری عوامل زیان آور

·         اجرايبرنامه پایش ونظارت بهداشت حرفه ای در کارگاههای کمتراز 50 نفر

·         اجرايبرنامه طرح کاهش وکنترل سیلیکوزیس

ج ) آموزش

·         آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت حرفه ای در زمينه برنامه های بهداشت حرفه ای از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

·         آموزش دانشجويان کار آموز بهداشت حرفه ای ارجاعی به مرکز بهداشت

·         آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت حرفه ای

·         آموزش رابطين

·         آموزش مدیران واحدهای تولیدی و شاغلین آنها

·         آموزش متصدیان صنوف تولیدی وفنی

·         آموزش کارشناسان  و کاردانان بهداشت حرفه ای و بهورزان

ه) پشتيباني

·         پيگيري اعتبارات بهداشت حرفه ای

·         پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق اموراداري و مالي (سالن اجتماعات- فيلمبرداري )

·         پيگيري تجهيزات اندازه گیری آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

ح) جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

·         جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي از مراكز بهداشتی و درمانی

·         تهيه كارنامه عملكرد سه ماهه، شش ماهه وساليانه

·         ارسال پس خوراندآمار و فعاليت هاي انجام شده به مراكز بهداشت و درمانی

·         تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات

·         ارسال آمار عملكرد شش ماهه وساليانه پس از تصحيح وتجزيه وتحليل اطلاعات به معاونت بهداشتی

   دانلود فایل : فرم معاينات شغلي.docx.pdf           حجم فایل 224 KB
   دانلود فایل : بازرسی بهداشت کار.pdf           حجم فایل 19160 KB
   دانلود فایل : لیست شرکتهای مجاز طب کار وخدمات بهداشت حرفه ای.pdf           حجم فایل 223 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
شبکه بهداشت و درمان

آدرس : پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب اداره فنی و حرفه ای

تلفن : 36720700- 021                                 سامانه پیام کوتاه    10002136720700
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.