يکشنبه ٣٠ تير ١٣٩٨ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحد های ستادی > واحد مدیریت شبکه بهداشتی درمانی 
 
 

کارشناس مسئول گسترش:

رسول طاعتی

 

کارشناس گسترش و بیمه روستا:

معصومه رمضانی

 

شرح وظایف واحد گسترش

شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی منطقه

تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی

بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی

پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی

بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی

پیش بینی و پیشنهاد نیازهای پرسنلی

جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی ،تامین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی

تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی

هدایت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جزب و تربیت بهورزان کارآمد

بررسی و براورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان ،تجهیزات و نیروی انسانی

مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی ،جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه

بررسی و تحلیل گزارشهای واصله ،تهیه بازتاب مناسب جهت واحدها و اعلام نتایج به سازمانهای ذیربط

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدههای ارائه دهنده خدمات

طراحی و ارجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی

مشارکت و هماهنگی با سایر گروههای کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ،تجهیزات و نیروی انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
شبکه بهداشت و درمان

آدرس : پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب اداره فنی و حرفه ای

تلفن : 36720700- 021                                 سامانه پیام کوتاه    10002136720700
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.