يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحد های ستادی > آموزش و ارتقاء سلامت > فرم ها شاخص ها و اطلاعات آماری خانه ها 
 
 
   دانلود فایل : panel.zip           حجم فایل 59 KB
   دانلود فایل : bord.zip           حجم فایل 28 KB
   دانلود فایل : خانه-پایگاه-فرم آماری کد فرم 01-03-114.doc           حجم فایل 71 KB
   دانلود فایل : مراکز-پ-خ-فرم آماری كد فرم 07-03-114.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود فایل : مراکز-پ-خ-فرم آماری كد فرم 06-03-114.doc           حجم فایل 82 KB
   دانلود فایل : خانه-پایگاه-فرم آماری کد فرم 01-03-114.doc           حجم فایل 71 KB
   دانلود فایل : form mostanadat.pishva.mahane.docx           حجم فایل 38 KB
   دانلود فایل : excel.xlsx           حجم فایل 25 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
شبکه بهداشت و درمان

آدرس : پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب اداره فنی و حرفه ای

تلفن : 36720700- 021                                 سامانه پیام کوتاه    10002136720700
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.