دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
 
 
   دانلود فایل : nahanjari koromozomi janin.zip           حجم فایل 4144 KB
   دانلود فایل : talasemi.zip           حجم فایل 1863 KB
   دانلود فایل : shenavaee sanjee.zip           حجم فایل 838 KB
   دانلود فایل : pooki ostokhan.zip           حجم فایل 4331 KB
   دانلود فایل : irapen.zip           حجم فایل 4376 KB
   دانلود فایل : gharbalgari.zip           حجم فایل 8552 KB
   دانلود فایل : fesharkhoon.zip           حجم فایل 870556 KB
   دانلود فایل : diabet.zip           حجم فایل 6613 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
شبکه بهداشت و درمان

آدرس : پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب اداره فنی و حرفه ای

تلفن : 36720700- 021                                 سامانه پیام کوتاه    10002136720700
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.